Poliisihallitus: Rahapelien ikärajavalvontaa tehostetaan

Jaa tämä julkaisu:

[responsivevoice_button voice=”Finnish Female” buttontext=”Kuuntele uutinen”]

Poliisihallitus on alkuvuonna 2020 selvittänyt ikärajavalvonnan toteutumista raha-automaattipelaamisessa. Arpajaislain mukaan alle 18-vuotiaan ei saa antaa pelata rahapelejä. Kielto on ehdoton.

Taloustutkimus toteutti helmikuussa 2020 Poliisihallitukselle selvityksen siitä, kuinka hyvin nuorilta henkilöiltä varmistetaan heidän täysi-ikäisyytensä heidän pelatessaan Veikkaus Oy:n raha-automaattipelejä. Selvityksen tulokset osoittivat vakavia puutteita raha-automaattipelien ikärajavalvonnassa.

Selvityksen tulokset

Selvityksen mukaan vain joka neljättä nuorelta vaikuttavaa pelaajaa pyydettiin todistamaan ikänsä. Tilanne oli vakavin asiamiespisteissä, joissa vain joka kuudetta testihenkilöä pyydettiin todistamaan ikänsä hänen siirtyessään pelaamaan tai pelaamisen aikana. Veikkauksen omissa pisteissä ikä tarkistettiin useammin, mutta niissäkin 60% nuorista pelaajista välttyi iän tarkistamiselta.

Poliisihallitus pyysi saatujen tulosten johdosta Manner-Suomessa yksinoikeudella rahapelejä myyvältä Veikkaukselta selvitystä ikärajavalvonnan toteutumisesta ja antoi tulokset myös suurta osaa asiamiehistä edustavan Päivittäistavarakauppa ry:n käyttöön.

– Rahapelaaminen aiheuttaa laajalle joukolle suomalaisia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Rahapelien 18 vuoden ikäraja ei ole suositus vaan ehdoton ja hyvin perusteltu. Alaikäisten suojaaminen rahapelaamiselta on hyvin tärkeää, sillä tiedämme riskien ongelmapelaamiseen olevan sitä suuremmat mitä nuorempana rahapelaaminen aloitetaan, ryhmäpäällikkö Jarkko Mikkola Poliisihallituksen arpajaishallinnosta toteaa.

Toimenpiteet ikärajavalvonnan tehostamiseksi

Veikkaus Oy on aloittanut korjaavien toimenpiteiden käyttöönoton. Keskeisenä toimenpiteenä yhtiö ilmoitti Poliisihallitukselle nostavansa rahapelimyynnin suojaikärajan 23 vuodesta 30 vuoteen kaikissa myyntipisteissä ja pyrkivänsä toteuttamaan muutoksen vuoden 2020 aikana. Veikkauksen omien pelipisteiden osalta uusi suojaikäraja on kuitenkin otettu käyttöön jo 26.6.2020 alkaen.

Uusi käytäntö vastaa päivittäistavarakaupassa myytävien alkoholi- ja tupakkatuotteiden suojaikärajaa. Suojaikärajalla pyritään varmistamaan, että ikärajavalvonta toimii käytännössä, eikä myyntihenkilökunta tekisi arviota iästä turhan kevyesti henkilön ulkoisen olemuksen perusteella.

– Selvitys osoittaa tarpeen parantaa rahapelaamisen ikärajan valvontaa. Parannamme valvontaa ja ikärajan toimivuuden seurantaa lisäämällä mystery shoppauksien määrää, pelimyyjille annettavaa koulutusta ja tarpeen mukaan ikärajavalvonnassa käytettäviä pelinantolaitteita. Järeimpinä toimenpiteinä tulevat olemaan suojaikärajan nosto 30 vuoteen vuoden 2020 kuluessa ja alkuvuonna 2021 toteutuva kaikkien hajasijoitettujen automaattien pakollinen tunnistautuminen. Veikkaus tulee jatkossa myös reagoimaan puutteisiin aiempaa nopeammin ja tiukentamaan sanktioita. Puutteisiin reagoinnissa tulemme tarvittaessa hyödyntämään kesän 2020 kuluessa rakentamaamme ja käyttöönottamaamme, Veikkauksen hallinnoimaa peliautomaattien etäsulkua. Rahapelien ikärajavalvonnassa Veikkauksen on pystyttävä parempaan tasoon, vastuullisuusjohtaja Jarmo Kumpulainen Veikkauksesta sanoo.

Poliisihallitus pitää Veikkauksen esittämiä toimenpiteitä ikärajavalvonnan tehostamiseksi välttämättöminä ja hyvinä.

– Veikkauksen on jatkossa seurattava ikärajavalvonnan toteutumista tarkoin ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli puutteita havaitaan, sanoo ryhmäpäällikkö Mikkola.

Myös Päivittäistavarakauppa ry pitää toimenpiteitä tervetulleina ja näkee niiden selkeyttävän rahapelien myynnin ikärajavalvontaa kaupoissa.

– Pelaajan pakolliseen tunnistautumiseen siirtyminen tuo merkittävän parannuksen raha-automaattipelien ikärajavalvontaan myymälöissä. Se on hyvä käytännön työkalu kaupan henkilökunnalle, kuten on myös siirtyminen tupakka- ja alkoholituotteiden tavoin raha-automaattipeleissäkin 30 vuoden suojaikärajaan. Kun kaikilta alle 30-vuotialta vaikuttavilta pelaajilta tarkastetaan ikä, alaikäisten pelaamisen riski vähenee huomattavasti, toteaa Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

Poliisihallitus jatkaa ikärajavalvonnan toteutumisen seurantaa ja arvioi tulevien toimenpiteiden vaikuttavuutta.

– Nyt toteutettavien toimenpiteiden lisäksi Veikkauksen on jatkossa raportoitava ajantasaisesti ikärajavalvonnasta Poliisihallitukselle, Mikkola sanoo.

Miten selvitys toteutettiin?

Testikäyntejä tekivät nuorelta näyttävät, mutta 18 vuotta täyttäneet nuoret. Heidän tehtävänään oli pelata raha-automaattipelejä Veikkauksen omissa pelipisteissä ja asiamiespisteissä (mm. kauppojen ja kioskien yhteydessä). Selvityksen otokseen kuuluivat kaikki Veikkauksen omat pelipisteet. Asiamiespisteet valittiin siten, että edustettuina olivat sekä suurimmat kaupungit että pienempiä paikkakuntia.

Pelaajan tuli pelipisteeseen saapuessaan antaa henkilökunnalle tilaisuus havaita hänet. Tämän jälkeen havainnoitiin, miten henkilökunta puuttui nuorten pelipisteessä oleiluun ja pelaamiseen. Henkilökunnan edustajan puuttuessa pelaamiseen tai varmistaessa pelaajan ikää, pelaaja oli ohjeistettu sanomaan, että hänellä ei ole henkilöllisyystodistusta mukanaan. Näin voitiin myös havainnoida, sallittiinko pelaamisen jatkaminen vai keskeytettiinkö se. Välittömästi käynnin jälkeen havainnoijat tallensivat havaintonsa älypuhelimellaan web-lomakkeelle.

Havainnoijat tekivät eri kaupungeissa yhteensä 300 testikäyntiä, joista 34 kohdistui Feel Vegaseihin, 79 Pelaamoihin ja 187 asiamiespisteisiin. Käynnit tehtiin 4.-25.2.2020 välisenä aikana.

Lähde ja teksti: Poliisi