Poliisi ohjeistaa: Ajoterveys – jos läheinen ei ole ajokunnossa, kun ei esim. pää enää käänny eikä älli leikkaa, mutta hänellä on ajokortti, miten toimin?

Jaa tämä julkaisu:

Tieliikennelain 17 §:n mukaan ajoneuvoa ei saa ajaa se, jolta sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuu siihen tarvittavat edellytykset. Ajokorttilain 64 §:n mukaan poliisin on määrättävä ajo-oikeudenhaltija, joka ei täytä laissa säädetty ajokorttiluvan edellytyksiä, ajokieltoon toistaiseksi. Lääkärillä on velvollisuus ja terveydenhoitajilla oikeus ilmoittaa poliisille sellaisista potilaistaan, jotka eivät täytä ajokorttiluvan terveysvaatimuksia. Suomessa ajoterveysvaatimusten arvioiminen kuuluu lääkärille, jonka lausunnon perusteella poliisi määrää asiassa ajoterveysperusteisen ajokiellon.

Kun epäilet, että lähimmäisesi ei enää täytä ajokortille vaadittuja terveysvaatimuksia, ota asia puheeksi hänen kanssaan. Se kieltämättä ei useinkaan ole kovin helppoa, mutta johtaa sovussa tehtynä yleensä parhaaseen ja kestävimpään lopputulokseen, jos läheisesi vapaaehtoisesti luopuu ajo-oikeudestaan.

Jos puheeksi ottaminen ei onnistu tai tuota toivottua tulosta, ole yhteydessä läheistäsi hoitavaan lääkäriin ja kerro hänelle havaintosi läheisesi terveydentilasta ja ajamisesta, varsinkin, jos ajamisen on havaittu olevan vaarallista läheiselle itselleen tai muille. Poliisinkin käynnistämissä ajoterveysvaatimusten täyttymisen selvittämisissä lääkäri arvioi terveysvaatimusten täyttymisen tai täyttymättä jäämisen. Jos ilmoitus ajoterveysvaatimusten täyttymättömyydestä tulee suoraan lääkäriltä, se nopeuttaa ajokieltoprosessia huomattavasti.

Poliisilla on edellytysten täyttyessä mahdollisuus vaatia ajo-oikeuden haltijan toimittamaan poliisille lääkärinlausunto ajoterveysvaatimusten täyttymisestä tai todistus hyväksytysti suoritetusta uudesta ajokokeesta. Oikeusturvanäkökohdat edellyttävät, että poliisin on perusteltava mihin ja mistä saatuihin tietoihin vaatimus perustuu. Jos läheisellesi annettu vaatimus perustuu sinulta saatuihin tietoihin, on asia kerrottava myös läheisellesi.

Ajoterveysvaatimusten täyttymättömyys ei anna poliisille perustetta takavarikoida autoa eikä myöskään ottaa auton avaimia haltuun.

Lähde ja teksti: Poliisi