Poliisi ei käynnistä esitutkintaa helsinkiläisten seniorikeskusten ja hoivakotien toiminnasta – yhden hoivakodin osalta esiselvitys kesken

Jaa tämä julkaisu:

[responsivevoice_button voice=”Finnish Female” buttontext=”Kuuntele uutinen”]

HELSINKI

Yksityishenkilöt tekivät keväällä Helsingin poliisille rikosilmoituksia ja tutkintapyyntöjä vanhainkodeissa ja seniorikeskuksissa tapahtuneista kuolemista. Rikosilmoituksissa ja tutkintapyynnöissä tuotiin ilmi epäily, että hoivakotien ja seniorikeskusten työntekijät, esimies ja johto olisivat henkilönsuojainten käytön ja turvallisuusmääräysten laiminlyönneillä aiheuttaneet koronaviruksen leviämisen hoivakodeissa ja seniorikeskuksessa, mistä olisi seurannut, että osa asukkaista on sairastunut ja osa sairastuneista menehtynyt viruksen aiheuttamaan tautiin.

Rikosilmoitukset ja tutkintapyynnöt olivat yleisluontoisia ja pohjautuivat pitkälti julkisesta keskustelusta ja uutisoinnista tehtyihin johtopäätöksiin. Ilmoitusten perusteella ei ollut selvää, onko asiassa syytä epäillä rikosta. Pelkkä korona-viruksen aiheuttamaan tautiin sairastuminen tai taudin myötävaikutuksesta menehtyminen hoivakodissa ei itsessään ole osoitus kenenkään lainvastaisesta menettelystä. Esitutkintaa ei voi aloittaa pelkästään julkisen keskustelun tai keskustelun herättämän yleisluontoisen huolen vuoksi. Esitutkinnan aloittamiselle on voitava osoittaa yleisluontoisen rikosepäilyn ulkopuoliset konkreettiset perusteet.

Tästä syystä poliisi hankki lisäselvitystä hoivakoteja ja seniorikeskuksia valvovilta viranomaisilta. Valvontaviranomaisilta saatujen lisäselvitysten tai muiden esiselvityksessä tehtyjen selvitystoimien perusteella asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Poliisi ei siis käynnistä esitutkintaa tästä asiasta. Tutkinnan päätös on yleisöjulkinen asiakirja, jonka voi tilata sähköpostitse osoitteesta esitutkintapoytakirjat.helsinki@poliisi.fi.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä yhden erillisen tutkintapyynnön osalta. Tutkintapyynnön tekijän omainen menehtyi hoivakodissa Helsingissä. Tähän nimenomaiseen tutkintapyyntöön sisältyy tarkempia tietoja yksittäisistä hoitolinjauksia koskevista päätöksistä ja hoitopaikan olosuhteista, minkä vuoksi poliisi tulee pyytämään hoivakodilta selvitystä asiasta. Kyseessä on esiselvitys, jonka pohjalta tullaan ratkaisemaan, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja toimittaa esitutkinta. Poliisi tiedottaa ratkaisusta, kun esiselvitys on valmis.

Lähde ja teksti: Poliisi