Oulun alueen ruokalähettipalveluissa ei havaittu epäkohtia tai laitonta toimintaa poliisin suorittamassa valvonnassa

Jaa tämä julkaisu:

[responsivevoice_button voice=”Finnish Female” buttontext=”Kuuntele uutinen”]

OULU

Oulun poliisilaitoksen ulkomaalaisvalvontayksikkö kohdisti keväällä 2020 valvontaa ruokalähettipalvelutoimintaan, tarkoituksena tarkastaa muiden kuin Suomen kansalaisuuden omaavien ruokalähettien maassaolo-oikeudet ja oikeus työntekoon Suomessa. Tarkastuksia kohdistettiin kahteen ruokalähettipalveluyritykseen Oulussa.

Poliisin suorittamissa tarkastuksissa tarkastettiin 15 ruokalähettiä ja heidän kohdallaan ei havaittu epäkohtia lupa-asioissa. Valvonnan kohteena olevien lähettien muidenkaan etuuksien kohdalla ei viranomaistiedustelujen mukaan ollut epäkohtia.

Ulkomaalaisella henkilöllä on oltava maassa oleskeluun joko määräaikainen tai pysyvä lupa.

Työnteko-oikeutta määritellään Ulkomaalaislain 5 luvussa. Oikeus tehdä ansiotyötä Suomessa määräytyy myös kansalaisuuden mukaan. Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Vastaava oikeus on myös Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla. Edellä mainittujen kansalaisten on rekisteröitävä oleskelulupansa maassa oleskelun kestäessä yli 3 kuukautta. Muiden maiden kansalaisilta vaaditaan lähtökohtaisesti työntekijän oleskelulupa.

Ruokaläheteissä on mukana myös ulkomailta Suomeen tulleita opiskelijoita. Myös heillä on mahdollisuus saada tuntimäärältään rajoitettu työnteko-oikeus, esimerkiksi 25 h/viikko.

Valvonta sujui hyvässä yhteishengessä sekä valvonnan kohteiden, että heidän työnantajiensa kanssa. Poliisi kiittää hyvästä yhteistyöstä.

Lähde ja teksti: Poliisi