Matkustaja-autolautta Amorellan pohjakosketuksen välittömänä syynä tekninen vika – OTKESin tutkinta jatkuu

Jaa tämä julkaisu:

ONNETTOMUUSTUTKINTA

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kuk­sen tut­kin­ta Vi­king Line Oyj:n mat­kus­ta­ja-au­to­laut­ta Amo­rel­lan poh­ja­kos­ke­tuk­ses­ta Ah­ve­nan­maan saa­ris­tos­sa sun­nun­tai­na 20.9.2020 on eden­nyt ja ta­pah­tu­mien kul­ku sekä poh­ja­kos­ke­tuk­sen vä­li­tön syy on saa­tu sel­vil­le.

Amorellan tehonsäätölaitteistossa ilmenneen teknisen vian seurauksena oikean potkurin lapakulmat siirtyivät itsestään täyden peruutuksen asentoon aluksen lähestyessä Hjulgrundin kapeikkoa. Komentosillalla huomattiin aluksen normaalista poikkeava käytös ja siihen reagoitiin välittömästi. Alus kuitenkin jatkoi kääntymistään oikealle kohti väyläalueen reunaa, mikä johti ensimmäiseen pohjakosketukseen Hjulgrundin kaakkoispuolella. Koska aluksen keulasyväys lisääntyi ja aluksella oli kallistumaa oikealle, päällikkö päätti ajaa aluksen Järsön saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus pyysi puolustusvoimilta virka-apua onnettomuusalueen vedenalaisessa dokumentoinnissa. Väyläalueen pohjoisreunalta löytyi lohkare, jonka Väylävirasto arveli omassa tutkinnassaan siirtyneen sinne Amorellan karilleajon seurauksena. Lohkareissa oli ruoste- ja maalijälkiä Amorellasta. Tämän jälkeen Väylävirasto poisti lohkareen räjäyttämällä, väylän kulkusyvyys varmistettiin ja väylä avattiin uudelleen liikenteelle 2.10.2020.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta pohjakosketuksesta jatkuu. Tutkintaselostus julkaistaan tutkintasuunnitelman mukaan kesällä 2021.

Lähde: Onnettomuustutkintakeskus