Aseluvan hakijan tulee osoittaa ampuma-aseluvan myöntämisen edellytysten täyttyminen

Jakamalla uutisen, tuet verkkojulkaisuamme ❤

ASELUVAT

Ampuma-aselaki säätelee tarkoin, millä perusteella poliisi voi myöntää aseluvan ampuma-aseen hankkimiseen.

Aseluvan saaminen ei ole subjektiivinen oikeus, vaan aseluvan hakijan tulee osoittaa, että ampuma-aseluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Ampuma-aselain mukaan aselupa ampuma-aseen hankkimiseen voi perustua yhdeksään eri perusteeseen. Selkeästi eniten aselupia haetaan metsästys- tai urheiluammuntaperusteella. Suomalaisilla on pitkäaikaiset perinteen metsästyksen harrastamiseen ja sen suosio on edelleen vahvaa.

Metsästysperusteella aselupa myönnetään lähtökohtaisesti vain pitkiin aseisiin eli pienoiskiväärin, haulikkoon, kiväärin tai yhdistelmäaseeseen. Loukku- tai luolapyynnissä hyväksytään myös yksitoiminen pienoispistooli tai revolveri.

Urheiluammuntaperusteella hankittavissa aseissa korostuvat enemmän ns. käsiaseet eli pienoisrevolveri, pienoispistooli, pistooli ja revolveri. Mainittuja ampuma-aseita käytetään lähinnä eri ammuntalajien harrastamiseen ja hakijan tulee ennen aseluvan saamista osoittaa kahden vuoden ajalta harrastuneisuus lajinomaisen urheiluammunnan harjoittamisesta. Sekä urheiluammuntaan että metsästysperusteella myönnettävissä aseluvissa lisäehtona on se, että ampuma-ase ei ole ilmoitettuun käyttötarkoitukseen liian tulivoimainen ja tehokas, ja että se soveltuu ilmoitettuun käyttötarkoitukseen hyvin. 

Muita aseluvan myöntämisen perusteita on muun muassa työ, jossa ase on välttämätön. Tällöin kyseessä on lähinnä järjestyksenvalvojan tai vartijan työn suorittaminen koskien lähinnä kaasusumuttimen hallussapitoa. Seuraavaksi yleisimmät käyttötarkoituksina ovat asekeräily ja muistoesineenä säilyttäminen. Asekeräilijä hankkii kokoelmaan keräilysuunnitelmaansa kuuluvia ampuma-aseita, joihin liittyy usein ampuma-aseiden säilyttämistä historiaan, tieteeseen, tekniikkaan, koulutukseen tai kulttuuriperintöön liittyviä tarkoituksia varten.

Moni haluaa hakea aselupaa myös muistoesine- perusteella lähiomaisen kuoleman jälkeen lähinnä aseeseen ja sen haltijaan liittyvien muistojen takia tai ampuma-aseeseen liittyvän muun historian vuoksi.  

Lisätietoa aseluvan hakemisesta.

Lähteenä: Poliisi