Aselupien lupaharkintaa tehdään poliisissa koko ajan

Jaa tämä julkaisu:

KESKI-SUOMI – PIRKANMAA

Viime vuonna lähes 400 henkilöä menetti aselupansa Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella, koska luvanhaltijaa ei ole enää pidetty terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopivana henkilönä pitämään ampuma-aseita tms. hallussaan.

Aselupien lupaharkintaan johtaneet perusteet ovat hyvin erilaisia. Melkein mikä tahansa rikollinen käyttäytyminen voi johtaa lupaharkinnan aloittamiseen. Lupaharkintaan johtavat lähes aina muun muassa väkivaltarikokset, huumausainerikokset, omaisuusrikokset, vahingonteot, laittomat uhkaukset, petokset, törkeät talousrikokset ja vakavat liikennerikokset. Yksittäinen rattijuopumus tai useatkaan liikennerikkomukset sinänsä eivät johda aselupaharkinnan aloittamiseen, ellei olosuhteista muuta johdu.

[smartslider3 slider=”9″]

Aselupaharkinta aloitetaan, jos poliisilla on syytä epäillä luvanhaltijalla olevan päihdeongelma. Samoin prosessi aloitetaan muun muassa silloin, jos luvanhaltijalla on kaksi putkareissua vuoden aikana. Siis yksi putkareissu ”sallitaan”, ellei siihen liity muuta moitittavaa käyttäytymistä.

Lupaharkinta aloitetaan aina, jos luvanhaltijan on syytä epäillä säilyttävän ampuma-asetta ampuma-aselain vastaisesti. Aseturvallisuuden tärkein kulmakivi on aseiden oikea säilyttämispaikka ja -tapa. Aseista tulee pitää sellaista huolta, ettei ole vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun. Siten aseiden säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Aseita anastetaan usein paikoista, jotka eivät ole vakinaisessa asuinkäytössä, esimerkiksi kesämökeistä. Jos ampuma-aseet joutuvat vääriin käsiin sen vuoksi, että aseet ovat olleet säilytettyinä ampuma-aselain vastaisesti, luvanhaltijan ampuma-aseluvat peruutetaan.

Lähde ja teksti: Poliisi

[smartslider3 slider=”11″]